Riwayat hai Hazrat Usman ibn abi Aas say, fermatay hain:

Main nay arz kiya ya Rasool Allah (SalAllaho Aliehe Waslam) shaitan mujh main aur meri namaz aur tilawat main hayel ho gya, namaz mushtaba ker di.
Hazoor (SalAllaho Aliehe Waslam) nay fermaya, is shaitan ko khinzab keha jata hai, jab kabhi tum isay mahsoos kero to is say Allah ki panah mango aur bayen (left) taraf teen bar thuthkar do ye niyat kar k shaitan k mu par thuth raha hoon..

Subscribe for our email updates…

Email

Raah Tv Live

About Raah TV

Raah TV is a Pakistani infotainment web channel with a vision to promote positivity, optimism and hope.