bator musalman hamara farz hai ke hum is cheez ko ahmiyat den ke hamaray pait mein jaane wala luqmah halal zaraye se haasil shuda hai ya haraam zaraye se. kitaab o sunnat mein nihayat shud o mad ke sath halal rizaq kamanay aur khanay par zor diya gaya hai. lekin aaj hum dekhte hain ke bohat se log muaash o tijarat mein halal o haraam ki tameez rawa nahi rakhtay..

Subscribe for our email updates…

Email

Raah Tv Live

About Raah TV

Raah TV is a Pakistani infotainment web channel with a vision to promote positivity, optimism and hope.