Muslim’ wo hai jo insan kalma parh kar Islam apnaye aur ALLAH ta’ala ki ibadat kare.
‘Mo’min’ wo hai jo musalman eimaan laakar naik sahi aqeede ke saath ALLAH ta’ala ki raza ke liye Ishqe rasool ke saath ta’azeeme rasool aur Itteba e Rasool karte hue naik amal kare aur gunah se bachne ki koshish kare..

Subscribe for our email updates…

Email

Raah Tv Live

About Raah TV

Raah TV is a Pakistani infotainment web channel with a vision to promote positivity, optimism and hope.