Beshak Jhoot Bolne Waale Par Allah ki Lanat aur jhoot Se Bacho ! Bilashuba Jhoot Gunaah Ki Taraf Le Jaata Hai
Aur Gunaah Jahannam Me Pahunchane Wala Hai Uss Shakhs Ke Liye Kharaabi Hai Jo Baat Karte Huwe Logo Ko Hasane Ke Liye bhi Jhoot Bolta Hai..

Subscribe for our email updates…

Email

Raah Tv Live

About Raah TV

Raah TV is a Pakistani infotainment web channel with a vision to promote positivity, optimism and hope.