Dua bazat-e-khud ebaadat hey. Dosra sunnat-e-nabwi (PBUM) hey. Aur jab ham dua mangtey hain to aik muslim key jazbaat ka andaaza aap kesey lagain gey jab keh wo apney mehboob-e-haqeeqi sey guftugu kar raha hota hey..uss ki raza key aagey sar tasleem kham kiya hota hey. aur dena ya na dena ye to uss pak zaat key ekhteyaar main hey ham to apna haq-e-bandgy ada kar rahey hotey hain..

Subscribe for our email updates…

Email

Raah Tv Live

About Raah TV

Raah TV is a Pakistani infotainment web channel with a vision to promote positivity, optimism and hope.