Chugalkhor ( Geebat karne wala) jannat mein nahi jayega
Al Quran : Eh Imaan walon zyada badgumaniyon se bachte raho kyun k kuch guman gunah hain aur jasusi na kiya karo aur na hi kisi ki gheebat kiya karo kya tum mein se koi ye pasand karta hai k apnay murda bhai ka ghosht khaye ? isko tum napasand karoge ( to phir gheebat bhi na karo)aur ALLAH se daro beshak ALLAH Bohot bara Hai Aur tauba qubul karne wala aur nihayat raham karne wala hai

Subscribe for our email updates…

Email

Raah Tv Live

About Raah TV

Raah TV is a Pakistani infotainment web channel with a vision to promote positivity, optimism and hope.